A Dumcsi füzetek legújabb része a K-G-T-D hangcsoporthoz nyújt segítséget. A feladatgyűjtemény 90 oldalon tartalmaz változatos gyakorlatokat a logopédiai terápiához.

 

A zöngés hangok helyes ejtése és differenciálása fontos az olvasás– és írástanulás megalapozásához. A feladatgyűjteményben ezen területek fejlesztéséhez találunk változatos feladatokat.

A Dumcsi füzetek legújabb részét magánhangzók kialakításához, automatizálásához ajánlom, leginkább az 5-7 éves korosztály számára. A hangok tiszta ejtése elengedhetetlen a sikeres olvasás- és írástanuláshoz. A szóanyagot igyekeztem úgy összeállítani, hogy ennek a korosztálynak megfelelő legyen, persze – a szókincsbővítést megcélozva – előfordulnak kevésbé ismert kifejezések is. A kötet második felében található feladatok – a beszédfejlesztés mellett – a képességfejlesztésre is hangsúlyt fektetnek. Segítséget nyújthat a logopédiai terápiához, de a feladatok egyszerűsége miatt a gyógypedagógiai munkába is beépíthető, és a szülők is könnyedén használni tudják.

A 3 kötet a j-l-r hangcsoport kialakításához, differenciálásához és gyakorlásához nyújt segítséget.

A feladatgyűjtemény változatos, egyéb képességeket is fejlesztő feladatokból lett összeállítva.