A Dumcsi füzetek legújabb része a K-G-T-D hangcsoporthoz nyújt segítséget. A feladatgyűjtemény 90 oldalon tartalmaz változatos gyakorlatokat a logopédiai terápiához.

 

A zöngés hangok helyes ejtése és differenciálása fontos az olvasás– és írástanulás megalapozásához. A feladatgyűjteményben ezen területek fejlesztéséhez találunk változatos feladatokat.

A 3 kötet a j-l-r hangcsoport kialakításához, differenciálásához és gyakorlásához nyújt segítséget.

A feladatgyűjtemény változatos, egyéb képességeket is fejlesztő feladatokból lett összeállítva.